Aktualności

Sąd Najwyższy i postępowanie dyscyplinarne

Opublikowano 30 listopada 2015

Wczoraj  występowałem  przed Sądem Najwyższym. Niestety sprawa dotyczyła odpowiedzialności dyscyplinarnej kolegi z konkurencyjnej korporacji i niestety nie zakończyła się dla niego pozytywnie. Abstrahując od meritum sprawy zauważam, że także  w przypadku orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych rozbieżności w orzecznictwie Najwyższego z Sądów są znaczne.. Wnioski jakie się nasuwają to jedynie to, że w sprawach etyki, godności i elementarnych  ( słowo klucz) zasad wykonywania zawodów prawniczych wykonujący te zawody winni wykazywać się większą niż szczególna/wyjątkowa/nadzwyczajna ostrożnością, a i to może nie uratować ich przed dopuszczeniem się naruszeń elementarnych zasad.