Aktualności

Obowiązek nasadzeń drzew a decyzja warunkowa

Opublikowano 30 listopada 2013

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz w oparciu o poglądy doktryny i orzecznictwa stwierdzić należy, iż organ administracji po rozpoznaniu wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może wydać decyzję zezwalającą bez nakładania na stronę wnioskującą obowiązku dokonania zasadzeń zastępczych lub może wydać decyzję warunkową, w której zgoda na wycięcie drzew lub krzewów będzie uzależniona od przesadzenia tych drzew lub krzewów (o ile to możliwe) w inne miejsce lub zasadzenia nowych drzew/ krzewów.

Decyzję warunkową organ może wydać, jeśli uzna na podstawie przeprowadzonej analizy środowiska, że wycięcie drzew/krzewów (lub tylko części z nich) spowoduje ubytek w środowisku przyrodniczym. W tej sytuacji właściwym wydaje się  nałożenie na wnioskodawcę obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych wobec usuwanych drzew/krzewów, w liczbie nie mniejszej niż ilość drzew/krzewów wartościowych dla środowiska przyrodniczego, których dotyczy wniosek, co stanowić będzie swoistą rekompensatę dla środowiska za usuwane obiekty przyrodnicze. 

Należy zatem stwierdzić, że instytucja uzależnienia wydanie zezwolenia od przesadzenia drzew lub krzewów albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami wynikająca z postanowień art.83 ust.3 u.o.p. ma charakter złożony i wymaga w procesie jej stosowania indywidualnego podejścia i dokładnej analizy konkretnego przypadku. W każdym przypadku ocena organu administracji powinna być przeprowadzona w sposób zindywidualizowany i powinno z niej za każdym razem precyzyjnie wynikać, czym w tym zakresie kieruje się organ podejmując decyzję.