Aktualności

Zamówienia publiczne i ich ciekawe zmiany

Opublikowano 28 maja 2014

16 kwietnia 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Najważniejsze zmiany dotyczą podwyższenia tzw. progu bagatelności po przekroczeniu, którego należy stosować przepisy o zamówieniach publicznych. 

Próg ten wzrósł z 14 000 euro do 30 000 euro w odniesieniu do wszystkich zamawiających. Natomiast dla instytucji kultury, naukowych i uczelni wzrósł odpowiednio do 134 000 i 207 000 euro.

W związku z tym procedura konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych będzie obligatoryjna dla zamówień, których wartość przekroczy 30 000 euro. Do tej pory tryb ten był stosowany do zamówień przekraczających wartość 14 000 euro.

Kolejną zmianą wprowadzoną przez nowelizację jest możliwość zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w przypadku sprzętu wytwarzanego tylko przez jednego producenta.